Novi izazovi magnetske stimulacije mozga, intervju s dr. Giuseppeom Fazzarijem

Intervju s dr. Giuseppeom Fazzarijem, znanstvenim direktorom i organizacijskim menadžerom Mood Centra u Brescii i dugogodišnjim stručnjakom za stimulaciju mozga, koji govori o mogućim kliničkim primjenama dubokog rTMS-a (repetitivna transkranijalna magnetska stimulacija)