Mentalizacija u psihoterapiji. Neki aspekti trenutne rasprave.

Stefano Blasi, Giuseppe Pollani. Koncept mentalizacije postiže velik uspjeh i difuziju u području psiholoških znanosti. Tema nam se čini poticajnom, posebno u svjetlu velike