Sindrom kroničnog umora (CFS): bolest

Sindrom kroničnog umora: Svjetska zdravstvena organizacija definirala ga je kao ozbiljnu, kroničnu i onesposobljavajuću bolest.