Grupna terapija: Gestalt pristup

Grupna terapija: grupa kao 'treći element' odnosa: omogućuje sudionicima promatranje i bolje razumijevanje vlastitih relacijskih modaliteta