Lica laži, Paul Ekman - Umijeće laganja bez otkrivanja.

Koji su tragovi koji otkrivaju obmanu? Objašnjava nam ih Paul Ekman, jedan od najvećih proučavatelja emocija i neverbalne komunikacije.