Priče o terapijama br. 5 - Simone opsesivni.

PRIČE O TERAPIJAMA: Stupac kliničkih slučajeva psihoterapije dr. Roberta Lorenzinija. Slučaj br. 5 - Simone opsesivna.