Potraga za genetskim osnovama u bipolarnom poremećaju - Psihologija

Bipolarni poremećaj - Debljina sive tvari u vremenskom i predfrontalnom području bila bi najperspektivniji kandidat za genetsko mapiranje.