Online majstor u određenim poremećajima učenja

SLD: Disleksija, disgrafija, diskalkulija i disortografija: problemi s kojima se mogu susresti školska i predškolska djeca ...