Ovisnosti

Pušenje u trudnoći: sve očitija šteta.

Prema nedavnoj studiji objavljenoj u Journal of Human Capital, pušenje tijekom trudnoće nanijelo bi štetu neurološkom razvoju novorođenčeta čak i važnije nego što se prije mislilo: pušenje bi, zapravo, prouzročilo 40% veći rizik od nastanka razvojnih problema u djece u dobi od 3 do 24 mjeseca nakon rođenja u usporedbi s djecom majki koje ne puše. Ovo su rezultati jedne od najvećih studija u ovom sektoru: u Argentini, Brazilu i Čileu odabrano je 1600 dijadama majke i novorođenčadi. Nakon procjene pušačkih navika majki, bebe su podvrgnute neuro-kognitivnim testovima i procjena komunikacijskih vještina