Strategije suočavanja i optimizam - Psihologija

U najnovijim se orijentacijama suočavanje smatra procesom koji proizlazi iz interakcija koje premašuju ili osporavaju resurse subjekta.