Dan običnog ludila # 1 - Mogu li piti izbjeljivač? -Psihijatrija-

JAVNA PSIHIJATRIJA: PISMA S PREDNJE. Metafora za ludilo koje je i iznutra i izvana, vaše i drugih, svih i nikoga.