Pristranost - Heuristika

DOGODITE SMISAO ONDA

S psihološkog gledišta, unatrag se u svim pogledima može smatrati kognitivnim iskrivljenjem; tendencija je da se događaji smatraju predvidljivijima nego što zapravo jesu, na primjer kada subjekt, suočen s nepredvidivim događajem, kaže da je uvjeren da je 'uvijek znao' da će stvari ići onako kako jesu.