Popis 'učiniti' ili 'ne'? Umijeće popisa i potreba za organizacijom

Popisi: korisne psihološke strategije koje nam pomažu usredotočiti se na cilj, prisiljavajući nas na razmišljanje o potrebnim koracima za njegovo postizanje.