Cross-kulturna psihologija: Izrazi lica nisu univerzalni

Više od stoljeća vjeruje se da sva ljudska bića izražavaju osnovne osjećaje istim izrazima lica. Je li to stvarno tako?