Recenzija 'Kože u kojoj živim', Pedra Almodovara

Almodovar, nakon što je toliko filmova proslavio erotičnost tijela, slavi svoju medicinsku manipulaciju u filmu 'koža u kojoj živim'.